O rekord spočívající v největším přípitku mandlovicí se pokusíme v sobotu 23. března v Hustopečích při Slavnostech mandloní a vína

Slavnosti mandloní a vína: Zažijte food festival plný mandlí a vína a objevte největší mandloňový sad ve střední Evropě i dlouholetou vinařskou tradici města