PRESS

 

Slavnosti mandloní a vína: Zažijte food festival plný mandlí a vína a objevte největší mandloňový sad ve střední Evropě i dlouholetou vinařskou tradici města