ŠKOLIČKA VAŘENÍ PRO DĚTI

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Školičku vaření pro děti připravila organizace ČLOVÍČEK (ONE LITTLE) z.s. z Brna.

Hlavní činností organizace jsou zážitkové integrační aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s autismem, mentálním postižením či kombinovanými vadami) a děti zdravé. Jednotlivé aktivity jsou zaměřené na plnohodnotné využití volného času časo s dalším seberozvojovým a sebevzdělávacím záměrem.

Na Slavnostech mandloní se můžete těšit na lívanečky a perníčky, které budou děti zdobit. Své výtvory si děti můžou zdarma odnést. Doborovolným příspěvkem však můžete podpořit činnost této organizace.