STÁNKOVÝ PRODEJ

PŘIHLAŠOVÁNÍ STÁNKAŘŮ NA SLAVNOSTI MANDLONÍ BYLO UKONČENO 15. ÚNORA. Děkujeme za pochopení.

Podmínky pro stánkový prodej v rámci konání akce Slavnosti mandloní a vína 2019:

  • akce se uskuteční v sobotu 23.3.2019 a její součástí je i jarmark

  • místo konání: Dukelské náměstí, Hustopeče

  • doba trvání akce: 9:00 - 17:00

  • jarmark je určen především pro prodej výrobků z mandlí a řemeslného zboží

  • prodej občerstvení bude jen v omezené formě

  • termín pro přijetí žádostí o pronájem prodejního místa je od 14. 1. do 15.2.2019, po tomto termínu budou žádosti posouzeny a prodejcům bude zasláno rozhodnutí

  • nejdůležitějším faktorem pro přidělení prodejního místa bude jakékoliv zakomponování mandlí a produktů z nich do sortimentu prodejce

  • pořadatel má výhradní právo na výběr prodejců   

Ceny za pronájem prodejního místa:

  • řemeslné a mandlové zboží 240,- kč/bm
  • občerstvení 600,- Kč/bm