Přihlašování pro stánky potrvá do 14. února

10.01.2022

Oblíbené Slavnosti mandloní a vína probíhají letos ve 3 dnech a to 25-27.03.2022. Jarmark však probíhá pouze 26.03.2022.

• Termín přijetí žádostí prodejního místa je od 10.01.2022 do 14.02.2022 (včetně), po tomto termínu budou žádosti posouzeny a prodejcům bude zasláno rozhodnutí.
• Nejdůležitějším faktorem pro přidělení prodejního místa bude zakomponování mandlí a produktů z nich do sortimentu prodejce a druh nabízeného sortimentu.
• V případě prodeje rozlévaných nebo čepovaných nápojů je prodejce povinen využít vratných kelímků, které zajistí organizátor akce, jednorázové kelímky jsou zakázány (kromě kávy, kterou lze podávat ve vlastních papírových kelímcích).
• Ve stáncích na náměstí nelze nabízet pivo a víno.
* Při rozhodování o přidělení místa bude přihlédnuto ke skutečnosti, zda jste v otázce o závazném přihlášení k jarmarku na akci Adventní punčování, vybrali odpověď ANO.
Jak již bylo zmíněno, tato odpověď je závazná a tudíž při nedojetí na akci Adventní punčování si pořadatel vyhrazuje právo na vyřazení všech přihlášek tohoto přihlašovatele na veškeré akce v Hustopečích.* Pokud jsou součástí sortimentu čepované či rozlévané nápoje, je prodejce povinen tuto skutečnost uvést do přihlášky z důvodu zařazení do databáze pro vratné kelímky.
* 1 stánkové místo = 2 metry

Oceníme samozřejmě i zaslané fotky Vašich výrobků a stánku. Ty, můžete zaslat na e-mail hrncirikova@hustopece.cz