Kompenzace vstupného za Slavnosti mandloní a vína 2024

27.03.2024

Možnost vrácení vstupného bylo ukončeno 16. dubna.

Vážení návštěvníci Slavností mandloní a vína 2024,

děkujeme Vám za trpělivost a ohleduplnost při nečekaném ukončení programu na hlavním pódiu v sobotu 23. března. Vichr, který v nárazech dosáhl obrovské síly (90 km/h), zdevastoval několik stánků na náměstí a ohrožoval střešní konstrukci hlavního pódia. Prioritou pro nás bylo zjistit, zda někdo neutrpěl vážné zranění, zajištění zdevastovaných stánků a dalšího inventáře na náměstí, zabezpečení techniky a bezpečného odvozu poničeného zařízení. Následně jsme byli nuceni udělat velmi těžké rozhodnutí ohledně zrušení koncertů kapel Docuku a Anety Langerové, protože meteorologické předpovědi hlásily další poryvy.

Je nám nesmírně líto, že jsme jako pořadatelé nemohli zajistit celý program, který jsme několik měsíců připravovali. Hazardovat s lidskými životy jsme rozhodně nechtěli. Jsme na jižní Moravě a stále máme v živé paměti, jak vítr během chvilky zničil nedaleké obce.

Velmi si vážíme Vaší volby navštívit Slavnosti mandloní a vína, které jsou o dobrém jídle, víně, mandloních, hudbě a kreativitě. Víme, že řada z Vás do Hustopečí vážila dlouhou cestu, místním zase chceme vyjádřit poděkování za shovívavost k návštěvníkům i opatřením, která je omezují.

Vážení návštěvníci, věřte, že zhruba hodina, která uplynula od prvních poryvů do oficiálního ukončení akce na pódiu, patřila mezi nejtěžší okamžiky, které jsme při konání napříč třinácti ročníky Slavností mandloní a vína zažili. I přesto se v žádném případě nezbavujeme zodpovědnosti k Vám a na základě rozhodnutí radních našeho města nabízíme alespoň částečnou kompenzaci vstupného těm, kteří o to požádají. Věříme, že se mezi Vám najde spousta shovívavých, kteří pochopí naši těžkou situaci. Bude to pro nás známka, že Slavnosti mandloní a vína nemůže odvát ani vítr a že má smysl pracovat na dalších ročnících.

Prosím, nabídku berte jako důkaz toho, že nám nejste lhostejní. Stejně jako jsme v zájmu Vašeho bezpečí udělali tolik atakované rozhodnutí o ukončení programu, nabízíme i možnost alespoň částečné kompenzace, přestože to pro nás bude opravdu složitá situace.

Na závěr děkujeme všem, kteří se po úderu vichru rozběhli po náměstí a vší silou drželi konstrukce stanů, odpadkové koše, bannery či lavičky. Děkujeme!

_________________________________________

Za vstupenky koupené na místě v den akce (23. března 2024) lze získat kompenzaci:

  • v hotovosti v Turistickém informačním centru, Dukelské náměstí 15, po předložení pásky na ruku s číselným kódem a vytisknutým a vyplněným formulářem pro kompenzaci vstupného
  • zasláním na účet - v tomto případně zašlete, prosím, poštou pásku na ruku s čitelným kódem a vytisknutým a vyplněným formulářem na adresu Kino Hustopeče, Dukelské náměstí 15, 693 01 Hustopeče

Kompenzace plného vstupného ve výši 250 Kč, zlevněného ve výši 150 Kč

Za vstupenky koupené v předprodeji lze získat kompenzaci:

  • Osobní nákup - v hotovosti v místě nákupu, tzn. v Turistickém informačním centru, Dukelské náměstí 15, po předložení pásky na ruku s číselným kódem a vyplněného formuláře
  • Nákup online – osobně (viz osobní nákup) nebo zasláním na účet, pro tuto variantu vyplňte a zašlete mailem formulář s nafocenou páskou na ruku a vstupenkou z online prodejního systému Ticketware, přes který jste vstupenku koupili.

Jednotná kompenzace předprodejního vstupného ve výši 100 Kč

Žádosti o kompenzaci vstupného je možné vyřizovat od 2. dubna do 16. dubna včetně.